Luc Gulinck auteursrecht

Auteursrecht en naburige rechten in de muziekindustrie


Dit is de basiscursus voor iedereen die bezig is met muziek.

Het is een praktische quickstart-gids in bevattelijke taal, waar de juridische zaken vanuit de praktijk uit de doeken worden gedaan.

Cursusinhoud

AUTEURSRECHT EN NABURIGE RECHTEN

in de muziekindustrie


  Welkom!
Available in days
days after you enroll
  1. DE JURIDISCHE FUNDAMENTEN
Available in days
days after you enroll
  2. DE REGELGEVING
Available in days
days after you enroll
  3. DE COMPONENTEN
Available in days
days after you enroll
  4. DE AFGELEIDEN EN VERWANTEN
Available in days
days after you enroll
  5. DE CATEGORIEËN
Available in days
days after you enroll
  6. DE AUTEURSRECHTELIJKE PRAKTIJK
Available in days
days after you enroll
  7. DE NABUURRECHTELIJKE PRAKTIJK
Available in days
days after you enroll
  8. COLLECTIEF BEHEER VAN RECHTEN
Available in days
days after you enroll
  Wat nu te volgen?
Available in days
days after you enroll

ACTUEEL 28/08/2023


FISCALE OPTIMALISATIE VAN ARTIESTENGAGES: ONONTGONNEN TERREIN?
Als een uitvoerende kunstenaar zich contractueel verbindt tot een podiumoptreden, verleent hij uiteraard aan de organisator daarvan het recht om zijn prestatie(s) aan het publiek mee te delen. Letterlijk dan: het aanwezige publiek kan er getuige van zijn. Dat betekent ook dat de gage van de artiest voor een deel geldt als een vergoeding voor de overdracht van naburige rechten (in casu het publieke mededelingsrecht )
waarop het gunstige fiscale regime voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten van toepassing is.

Het verzet vanuit de IT-sector tegen het door federaal minister van Financiën Van Peteghem bijgestelde fiscale regime voor inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten blijkt hardnekkiger dan gedacht, getuige dit artikel uit De Tijd. Maar laat dat de aandacht niet afleiden van de enige doelgroep voor wie dat gunstregime per slot van rekening door de Wet van 16 juli 2008 in het leven werd geroepen: artiesten. Zo komt het ons voor dat nog te weinigen zich ervan bewust zijn dat ook een deel van de gage van een uitvoerend podiumkunstenaar (muzikant, vocalist, acteur, performancekunstenaar, danser of circusartiest) als vatbaar voor de roerende voorheffing kan worden aangezien: maximaal 30% om precies te zijn, sinds de wetswijziging die inging op 1 januari 2023.

Dat betekent dus concreet dat van een gage van een performer van bijvoorbeeld 1.000 euro, tot 300 euro kan gelden als vergoeding voor de verlening van het publieke mededelingsrecht van de artiest aan de organisator. Die 300 euro worden dan als roerende inkomsten gekwalificeerd en zodoende veel minder zwaar belast dan de 700 euro die als beroepsinkomsten tellen. De opdrachtgever of inrichter is daarbij gehouden op dat roerende aandeel de wettelijk verplichte voorheffing in te houden en door te storten aan de fiscus. Let wel, voor de aanslagjaren 2023 en 2024 blijven als overgangsmaatregel nog de aflopende maxima van respectievelijk 50% en 40% van kracht. Noteer ook dat op de vergoeding voor de verlening van rechten verder geen socialezekerheidsbijdragen meer aangerekend dienen te worden. Voor meer info: u weet ons te vinden …


Bron met toestemming gebruikt:

https://www.nevermindthesmallprint.be/nl/nieuws/fiscale-optimalisatie-van-artiestengages-onontgonnen-terrein


Luc Gulinck

Wie is Luc Gulinck?

Luc Gulinck is dé domeinexpert in Vlaanderen.


Luc Gulinck ken ik al langer als collega maar ook als expert inzake auteursrecht, naburige rechten en contracten allerhande binnen de muziekscène. Hij heeft een zeer uitgebreide kennis over al deze zaken en geldt – dat mag je gerust stellen – als dé domeinexpert in Vlaanderen. Dankzij onze vele gesprekken heb ik heel wat geleerd over deze uiterst belangrijke materie, zowel voor de uitvoerende musicus als de componist/songwriter, en steeds gaf hij een duidelijk antwoord op mijn vele vragen.

Maarten Weyler

Leren Componeren, Halewynstichting

Luc Gulinck

Luc Gulinck


Luc Gulinck is jurist, gespecialiseerd in auteursrecht, naburige rechten en mediarecht. 

Als zelfstandig juridisch en zakelijk raadgever staat hij sinds 2004 auteurs, componisten, uitvoerende kunstenaars, producers, managers, televisie-, film- en platenproducenten, uitgevers en andere actoren in de internationale muziek- en audiovisuele industrie bij.

Hij deed o.a. ervaring op bij het toonaangevende dance-label R&S Records en bij majors als Sony Music Entertainment en EMI Music. Luc was gedurende tien jaar (tot 2019) voorzitter van PlayRight (de Belgische beheersvennootschap voor de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars). Sinds begin 2021 is hij lid van het bestuursorgaan van Sabam, de Belgische beheersvennootschap die instaat voor het beheer van de rechten van auteurs, componisten en uitgevers.

Hij doceert als gastprofessor aan het Conservatorium/School of Arts Gent de cursus ‘Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie’. Die vormde de basis voor zijn in 2019 verschenen boekwerk ‘Hier tekenen! (En let niet op de kleine lettertjes …)’ (https://www.lannoo.be/nl/hier-tekenen-en-let-niet-op-de-kleine-lettertjes).

Van die omvattende gids doorheen het juridische en zakelijke labyrint van de muziekwereld zag recent ook de Franse vertaling het licht (https://www.lannoo.be/fr/signez-ici).

Nuttige info over de onderwerpen die Luc aansnijdt in zijn webinars vind je (o.a. in de vorm van een kennisbank) ook op zijn website http://www.nevermindthesmallprint.be/nl/.

Pieterjan Seynaeve


'Luc Gulinck schreef heel recent het boek 'Hier tekenen!, De spreekwoordelijke Bijbel van alles wat te maken heeft met auteursrecht, contracten, licenties etc. in België. Het is een must read voor iedereen die een serieuze carrière in de muziekbusiness overweegt'- PJ Seynaeve -


Freelance music producer and audio engineer'Informatief, vlot leesbaar en alomvattend. Het enige negatieve dat we erover kunnen zeggen, is dat het vanaf nu enkel en alleen onze eigen schuld is als we businessgewijs nog eens fouten maken.'

- Uberdope -

Ondernemers in hiphop, bonzen van Fake Records- Brihang-

Brihang.be


‘Lezen kost me veel moeite, omdat ik dyslexie heb, maar ik probeer het wel te doen. Onlangs heb ik een boek besteld van Luc Gulinck, een jurist, over auteurs­rechten in de muziekbusiness: Hier tekenen! (En let niet op de kleine lettertjes...). Ik zou het willen aanraden aan alle jonge muzikanten die een platencontract willen tekenen. Je moet niet zomaar toehappen. Voor je een deal sluit, moet je je goed informeren en de voorwaarden grondig onderzoeken. Want vaak word je verblind door het geld en zie je pas achteraf wat er tegenover staat.

Brihang in De Morgen van 28 juni 2020

Luc Gulinck auteursrecht
Auteursrecht en naburige rechten in de muziekindustrie

Dit is de basiscursus voor iedereen die bezig is met muziek.

Het is een praktische quickstart-gids in bevattelijke taal, waar de juridische zaken vanuit de praktijk uit de doeken worden gedaan.

luc gulinck contracten in de muziekindustrie
Contracten in de muziekindustrie

Dit is de vervolgcursus die bestemd is voor de professionele muzikant. Uiteraard nog steeds op praktijkgerichte wijze wordt er dieper gegraven om zoveel mogelijk inzicht op contractueel vlak te verlenen aan professionals.


hier tekenen en let niet op de kleine lettertjes

KORTING OP HET BOEK

Na inschrijving krijgt u ook een voucher van -20% voor het boek "Hier tekenen!"

enkel te gebruiken

via de site van Lannoo Uitgeverij