JAM STUDY COMPANION

Theorie, tips, tricks & songs - jazz & pop i.s.m. de Halewynstichting

   Watch Promo

Deze JAM STUDY COMPANION is de ideale coach voor elke solo-muzikant of groep.

Elke week krijg je tips & tricks van Maarten Weyler. Onlinelessen zullen afgewisseld worden met live Zoom Q&A's.

Zo zal je niet alleen kunnen bouwen aan je muzikale kennis, maar zal je je ook kunnen voorbereiden op jamsessies, stages en andere muzikale uitdagingen. Meer zelfzekerheid, minder podiumstress, betere voorbereiding, ... Dit lidmaatschap biedt je dan ook niets anders dan voordelen.

Gebruik bij betaling de couponcode FEB_FREE en volg de eerste maand helemaal gratis! Je kan steeds je abonnement opzeggen.


Frequently Asked Questions


Hoe lang heb ik toegang tot de cursus?
Deze cursus werkt met een maandabonnement. Steeds stop te zetten en te hernieuwen wanneer jij dat wenst.
Welke voorkennis is er nodig?
Als je dit al kan, dan is JAM STUDY COMPANION zeker voor jou geschikt: o Notennotatie in G-sleutel o Drieklank C-, F- en G-groot o Ritme: tot achtste noten That's all folks!
Wat als ik niet tevreden ben met de cursus?
Je kan steeds je maandelijks abonnement stopzetten of even pauzeren.

Your Instructor


Maarten Weyler
Maarten Weyler

Bassist, docent aan de School of Arts – Koninklijk Conservatorium in Gent en cultureel educator bij Halewynstichting vzw.

Studeerde in 1977 aan Berklee College of Music (Boston, USA); in 1982 afgestudeerd aan de Gentse Rijksuniversiteit als licentiaat in de Kunstgeschiedenis, richting musicologie en in 2001 als master in de archeologie aan dezelfde universiteit.

Stichter van Jazz-Studio (1984), de eerste volledige hogere dagopleiding voor jazz in België en sinds 2002 theorie- en praktijkdocent aan het Koninklijk Conservatorium in Gent (harmonie, arrangement, onderzoeksmethodologie, combo e.a.) en promotor van verschillende onderzoeksprojecten binnen het domein van muziek. Van 2014 – 2018 docent aan het Istanbul University State Conservatory en in deze hoedanigheid verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opstarten van het jazz programma aan dit instituut. Sinds 2018 coordinator en docent aan het Kanazawa jazz-camp (Japan).

Sinds 1982 actief als cultureel educator bij Halewynstichting vzw, gespecialiseerde vormingsinstelling voor actieve muzikale ontwikkeling en verantwoordelijk voor de organisatie van allerlei lessenreeksen, workshops, zomerstages en andere vormingsactiviteiten. Verder voorbereiding en ondersteuning bij de nieuwe beleidsperiodes binnen de wisselende decreten (amateurkunsten, volksontwikkeling en tenslotte binnen het decreet op het sociaal-cultureel vormingswerk voor volwassenen). In deze functie organisator van workshops en masterclasses met nationale en internationale docenten zoals John Lewis, Joe Lovano, John Clayton, Billy Hart, Dr. Mike Rossi, Dr. Gloria Cooper, Prof. Dr. Ludolf Lützen, Riccardo DelFra, Peter Eldridge, e.a.

Vanaf 1978 actief als professional bassist bij verscheidene groepen (Milkshake Banana, Celluloid, Orchestre Alex Scorier e.a.), als freelance muzikant (concerten in Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Griekenland, Spanje, Italië, Turkije en USA) en bij verscheidene theatergezelschappen (KNS, KJT, “Jasperina De Jong” Show).

Is een frequent deelnemer aan verscheidene congressen (Jazz Educators Network, Association Européenne des Conservatoires, Joi.Con, TI:ME, AEC/Pop Jazz Platform).

Bassiste, professeur aux School of Arts - Conservatoire Royal de Gand et éducateur culturel à Halewynstichting asbl.

A étudié au Berklee College of Music (Boston, États-Unis) en 1977; diplômé de l'Université de Gand en 1982 en tant que master en histoire de l'art, spécialisation ‘Musicologie’ et en 2001 en tant que master en archéologie.

Fondateur du Jazz-Studio (1984), le premier cours de jour supérieur complet pour le jazz en Belgique et depuis 2002 professeur de théorie et de pratique au Conservatoire Royal de Gand (harmonie, arrangement, méthodologie de recherche, combo, etc.) et promoteur de divers projets de recherche dans le domaine de la musique. De 2014 à 2018 chargé de cours au Conservatoire d'État de l'Université d'Istanbul et en cette qualité responsable du développement et du démarrage du programme de jazz de cet institut. Depuis 2018 coordinateur et enseignant au camp de jazz de Kanazawa (Japon).

Depuis 1982, actif en tant qu'éducateur culturel à Halewynstichting asbl, institution de formation spécialisée pour le développement musical actif et responsable de l'organisation de toutes sortes de cours, ateliers, stages d'été et autres activités de formation avec des enseignants nationaux et internationaux tels que John Lewis, Joe Lovano, John Clayton, Billy Hart, Dr. Mike Rossi, Dr Gloria Cooper, prof. Dr. Ludolf Lützen, Riccardo DelFra, Peter Eldridge et al.

Depuis 1978 actif comme bassiste professionnel avec plusieurs groupes (Milkshake Banana, Celluloid, Orchestre Alex Scorier et autres), comme musicien indépendant (concerts aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne, en France, en Suisse, en Grèce, en Espagne, en Italie, en Turquie et aux États-Unis) et avec plusieurs compagnies de théâtre (KNS, KJT, spectacle «Jasperina De Jong»).

Participe fréquemment à conférences diverses (Jazz Educators Network, Association Européenne des Conservatoires, Joi.Con, TI: ME, AEC / Pop Jazz Platform).


START MAART 2021

GEBRUIK BIJ BETALING DEZE COUPONCODE

FEB_FREE

EN VOLG DE EERSTE MAAND GRATIS

(coupon te gebruiken tot eind maart 2021)

Get started now!