WIJ HEBBEN EEN MISSIE!


Heb je soms het gevoel dat je niet zo snel vooruitgaat als je zou willen of valt jouw dagelijks ritme moeilijk te combineren met het traditionele muziekonderwijs?

Musicmasterclasses.be is een hedendaagse manier om muziek te leren, waar je volledig vrij - maar toch met de nodige begeleiding - muziek kan leren op eigen tempo, op de plaats waar jij je het best voelt en wanneer het voor jou past. Zo ben je helemaal zeker van een boost in je muzikaal groeiproces.


WE BIEDEN EEN

EFFICIËNT LEERPARCOURS AAN!


Onze missie is:
 • je van harte te verwelkomen wanneer je de allereerste keer deze site bezoekt,
 • je te begeleiden met de hulp en met de ervaring van professionele muzikanten,
 • je te helpen met gratis tools als abonnee,
 • je te begeleiden om deze tools actief te leren toepassen
 • en je ten slotte die muzikale trappen hoger te brengen als klant van onze cursussen.

Leer van ons via ons youtube-kanaal en via onze facebookgroep. We posten wekelijks nieuwe tutorials met gratis downloads en tips&tricks en algemeen advies.WAT ZIJN DE REACTIES VAN ONZE STUDENTEN?"Schitterende ervaring !! Ik krijg opnieuw enthousiasme en goesting me verder in de muziek te smijten. Aandacht voor techniek, muzikaliteit, analyse & interpretatie zowel individueel als op groepsniveau. Dit alles in een vlotte, super-motiverende en humoristische stijl. Hoop van harte dat dit initiatief wordt verder gezet.

"

- Geert Dom, Boechout

""Het perfecte initiatief voor muziekstudenten die 2 maanden zonder les te lang vinden. Professionele begeleiding waarin zowel het theorethische als het praktische aan bod komt. Er wordt ook grondig rekening gehouden met het niveau waarop je je momenteel bevindt. Leren musiceren zonder in te boeten aan fun ... kortom: een aanrader!""

- Gilles Derieuw, Oostende

"Certains trombones adorent les warm-ups. D'autres les détestent.

Il faut un juste milieu !

Phil Abraham propose quatre études qui développent la résistance (Foolish Hard), la souplesse (Well you Needn't), la colonne d'air (Mood Indigo) et la respiration (Misterioso). Et encore, je dois en oublier :-)

Bravo Phil pour ce travail ... que je dois faire !"

- Jean-Marc Farinone, ParisWIE ZIJN WE?


Bas Bulteel & Stijn Deprez zijn de oprichters van deze site.

Bas Bulteel is professioneel actief muzikant, die ook jarenlang ervaring heeft als lesgever. Hij heeft een breed muzikaal spectrum en combineert tal van muzikale projecten. Hij speelde samen met het kruim van de Belgische en internationale jazz. Hij is een echte perfectionist en gaat ervan uit dat muziek een topsport is waarvoor dagelijkse training essentieel is.

Stijn Deprez is opgeleid als lesgever. Het zit er bij hem ingebakken om alles wat hij tegenkomt te analyseren om na te gaan wat er nog aan kan verbeterd worden. De drang naar efficiëntie is immens. Daarom specialiseerde hij zich bijvoorbeeld als rekencoach met de focus op rekendidactiek en paste hij tal van andere onderwijsvernieuwingen toe in zijn dagelijkse praktijk. UDL is daarvan de meest wetenschappelijk onderbouwde en belangrijkste voorbeeld.

Daarnaast is hij consulent in de wijnhandel en creëert hij er wijnopleidingen en ict-toepassingen. Opnieuw met als doel om de meest efficiënte manier te vinden om met wijn om te gaan. Zijn kritische column is jaarlijks te lezen in het culinaire jaarboek Foodprint.

Hij groeide op tussen muzikanten en volgt actief muziekonderwijs online en in het traditioneel onderwijs.

Samen vormen Bas en Stijn de ideale match om voor jou de meest efficiënte muziekopleiding te ontwikkelen.


WE BEGRIJPEN JE!


Stijn studeert actief muziek op niveau middelbare graad en begrijpt als geen ander dat muziek studeren niet altijd van een leien dakje verloopt.

Musicmasterclasses.be wil helpen om efficiënt muziek te leren:

 • We voorzien oefeningen en cursussen waar theorie steeds gekoppeld wordt aan een praktische toepassing. We zijn er immers van overtuigd dat theoretische kennis steeds nodig is om uit te groeien tot het hoogst haalbare. De theorie moet echter zo aangebracht worden dat er steeds onmiddellijk praktisch mee aan de slag gegaan wordt.
 • Online lessen zorgen er voor dat je de theorie kan krijgen, wanneer jij er klaar voor bent of wanneer jij er nood aan hebt. Dankzij de voortdurende mix van theorie en praktijk verloopt het leren sneller.
 • Je verliest geen tijd met verplaatsingen omdat dat voor online lessen niet hoeft. We richten wel live workshops, live streaming masterclasses in en spreken wel af op bepaalde jamsessies, want podiumervaring is ook cruciaal!

WAARDOOR IS ONZE METHODE EFFICIËNT?


Online lessen passen perfect in het wetenschappelijk onderbouwde UDL-principe dat inhoudt dat het lesmateriaal, de evaluatie en de methode zo moet worden ontworpen, op een manier dat deze toegankelijk zijn voor iedereen.


Universal Design of Learning vergelijk je het best met een helix (foto hierboven), waardoor meer verschillende mensen, makkelijker een niveau hoger kunnen bereiken. Denk aan mindervaliden, zwangere vrouwen, fietsers, ...

Een trap is de meest gangbare methode, het eerste waar iedereen aan denkt, en algemeen aanvaard als belangrijkste optie om deze hindernis te overwinnen, maar ontzettend veel mensen geraken NIET boven via een trap-methode. Een helix lost dat op een duurzame en doordachte wijze op!


Dit principe bestaat uit 9 richtlijnen:

RICHTLIJN 1: Zorg ervoor dat de leerstof door verschillende zintuigen kan opgenomen worden

 • Bij musicmasterclasses.be bieden we de inhoud aan via video, geluid, pdf's en software als MuseScore. Hierdoor krijgt u de info auditief, tactiel en visueel aangeboden, met als grootste voordeel dat je die info kan verwerken op eigen tempo. Je kan immers zoveel keer herhalen als nodig is.

RICHTLIJN 2: Informatie via taal en symbolen verduidelijken en structuur aanbieden

 • We bieden de lessen aan in heldere taal.
 • Waar nodig ondersteunen we het materiaal met akkoordsymbolen.
 • volgens een goed doordachte didactische structuur.
 • We kiezen er bewust voor om in het Engels, Nederlands of het Frans de cursussen aan te bieden.

RICHTLIJN 3: We bieden verschillende mogelijkheden aan om de inhoud te begrijpen

 • We activeren en voorzien jouw achtergrondkennis door een solide theoretische onderbouw aan te bieden.
 • We tonen je terugkerende patronen, hoofdzaken en relaties in de theorie en de praktijk.
 • We ondersteunen je leerproces met zorg gemaakte video's, geluidsopnames, software en pdf's.
 • Wat we eerder aanleerden, leren we opnieuw op andere domeinen toe te passen.

RICHTLIJN 4: Verschillende manieren aanbieden om actief om te gaan met de leerstof

RICHTLIJN 5: Verschillende manieren aanbieden om aan te tonen wat studenten geleerd hebben

 • Geregeld kunnen studenten video's ter evaluatie delen met de coaches. Het zichzelf opnemen in feedbackvideo's ontwikkelt een kritische leerhouding van de student maar is veel minder stresserend. De video's kunnen ook gebruikt worden in een digitale portfolio om zo een bepaalde groei aan te tonen.
 • Bij bepaalde cursussen zullen trajecten opgemaakt worden waar je aan de hand van gevarieerde evaluatievormen zal kunnen doorgroeien naar een hoger niveau.
 • Dit met verschillende soorten vragen en proeven, met het gebruik van handige tools en werkdocumenten
 • Steeds voorzien van duidelijke en gevarieerde feedback

RICHTLIJN 6: Ondersteuning bieden om doelen en prioriteiten te stellen

 • Elke cursus zal duidelijk aangeven wat de eisen en de verwachtingen zijn om een bepaald doel te bereiken. Het voordeel van online lessen is dat je zelf de volgorde van jouw doelen en milestones kan bepalen.
 • We raden je aan om je oefentijd te plannen, vooraf tijd vrij te maken om te oefenen, een logboek bij te houden om stelselmatig je doelen te bereiken.
 • Door deel te nemen aan live Q&A's en feedbackvideo's op te sturen zullen we samen met jou nieuwe prioriteiten kunnen vastleggen, waaraan dan weer verder gewerkt kan worden.


RICHTLIJN 7: Inspelen op interesses van studenten

 • Online lessen voorzien in de mogelijkheid om jouw autonomie te geven in je leerproces. Jij kiest wat je eerst wil leren!
 • Jij bepaalt wat voor jou relevant is.
 • Jij beslist waar je oefent.
 • Jij beslist aan welke muziekstijl je de meeste tijd wil gaan besteden.

RICHTLIJN 8: Doorzetting creëren

 • We gebruiken korte termijn doelen om lange termijn doelen te bereiken - "How do you eat an elephant? The way you eat a chicken: one bite at a time", Todd Johnson -
 • We ontwikkelen schema's met onthoudfiches om je achtergrondkennis op te bouwen en te verankeren.
 • Feedbackvideo's waarin je je groeiproces illustreert bieden de masters een goede manier om jouw groeiproces te evalueren
 • De facebookgroep kan ervoor zorgen dat je leert van de tips & tricks van je medestudenten.

RICHTLIJN 9: Mogelijkheden bieden om jezelf in te schatten en bij te sturen

 • Online lessen bieden voortdurend de mogelijkheden om jezelf in te schatten.
 • Het maken van je eigen feedbackvideo's stimuleert zelfreflectie.WE GROEIEN ZELF 24/24 EN 7/7


Dit is een gloednieuw en ambitieus project, met wellicht nog tig van kinderziektes. Daar werken we constant aan. Tutorials, pdf's en cursussen worden geregeld aangevuld, afspraken met masters worden voortdurend gemaakt om cursussen op poten te zetten.

We willen elke dag beter zijn dan de dag ervoor, dat maakt ook deel uit van onze missie. We geloven er immers echt in dat we het verschil kunnen maken en het meest efficiënt denkbare muziekonderwijs kunnen aanbieden.