LATIN TOUCH

Bring that latin touch to your music and playing - ENGLISH SPOKEN

   Watch Promo

Your Instructor


Juan C Rosquete
Juan C Rosquete

Ik kan mezelf omschrijven als een integrale instrumentalistische muzikant en docent. Sinds mijn jeugd is muziek mijn grootste passie en heb ik mijn hele leven gewijd aan studie, ontwikkeling en natuurlijk om van de muziek in al zijn zintuigen te genieten. Ik ben een Cubaan die als kind gitaar begon te spelen, afstudeerde aan de muziekschool als hoboïst voor klassieke muziek en een tweede keer afstudeerde als jazzsaxofonist. Ik heb geëxperimenteerd in allerlei muzikale projecten. Ik heb in een symfonisch orkest gespeeld, verschillende rock-, pop-, jazz- en bigbands, musicals, heb mijn eigen salsa en latin jazz-muziekbands, heb deelgenomen aan vele grote festivals en evenementen in binnen- en buitenland, tv, radio, naast topwereld bekende artiesten of met mijn eigen projecten. Ik ben ook producer en heb mijn eigen label en opnamestudio.

Mijn belangrijkste instrument is saxofoon, dit prachtige Belgische instrument, maar door mijn passie en lust voor muziek kan ik niet beperkt blijven tot één instrument, dus ik heb een aanzienlijk aantal andere instrumenten geleerd en heb er in de loop van de tijd veel van onder de knie. Zelfs zingen maakt deel uit van mijn carrière, aangezien ik al meer dan 20 jaar de formele zanger van mijn salsaband ben.
Door mijn diverse muzikale achtergrond en mijn expertise als multi-instrumentalist heb ik een brede kijk op de muziek en sterke vaardigheden als docent die echt weet hoe te werken met elk specifiek instrument.

I can describe myself as an integral multi-instrumentalist musician and teacher. Since my childhood music has been my main passion and I have dedicated my whole life to study, development and of course to enjoy the music in all its senses. I am a Cuban who started playing the guitar as a child, graduated in the music school as a classical music oboist and graduated a second time as a jazz saxophonist. I have experimented in all kind of musical projects. I’ve played in a symphonic orchestra, different rock, pop, jazz and big bands, musicals, have my own salsa and Latin jazz musical bands, participated in many major festivals and events in Belgium and abroad, tv, radio, alongside top world-known artists or with my own projects. I am also a producer and have my own label and recording studio.
My main instrument is saxophone, this Belgian beautiful instrument, but due to my passion and lust for music I can’t just be limited to one instrument, so I have learned a significant number of other instruments and mastered many of them over time. Even singing is part of my career, as I have been the formal singer of my salsa band for more than 20 years.

My diverse musical background and my expertise as a multi-instrumentalist have given me a wide view of the music and strong skills as a teacher who really knows how to work from any specific instrument.


Frequently Asked Questions


When does the course start and finish?
The course starts now and never ends! It is a completely self-paced online course - you decide when you start and when you finish.
How long do I have access to the course?
How does lifetime access sound? After enrolling, you have unlimited access to this course for as long as you like - across any and all devices you own.
What if I am unhappy with the course?
We would never want you to be unhappy! If you are unsatisfied with your purchase, contact us in the first 30 days and we will give you a full refund.

Get started now!